Samenwerkingsovereenkomst met Eneco stap vooruit

windmolens102Maandag 16 april tekenden Hans Peters CCO van Eneco, Koos Timmer, voorzitter Energiecoöperatie de Knotwilg en Jos van Oosten, voorzitter Coöperatieve Energiewinkel Vijfheerenlanden een samenwerkingsovereenkomst, tijdens de officiële opening van het Windpark Autena. Met deze overeenkomst committeert Eneco zich om samen met onze energiecoöperaties invulling te geven aan de energietransitie in de Vijfheerenlanden. Een belangrijke stap vooruit.

Verder overleg op hoogste niveau

Het betekent helaas nog niet dat we ook al daadwerkelijk wiekslagen kunnen verkopen. Daarvoor is verder overleg nodig. De komende tijd tuigen we de samenwerking met Eneco verder op. En gaan we weer vol energie aan de slag om ons doel: lokaal opgewekte energie voor lokaal gebruik, handen en voeten te geven.

Wij houden u op de hoogte!
Heeft u vragen? Mail dan naar info@energiecooperatiedeknotwilg.nl

Foto: Fotostudio Marks

Comments are closed