Energieconvenant Vianen

SluisGeld verdienen met duurzaamheid.

Dat kan! Er zijn volop kansen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en reductie van CO2 uitstoot. Sommige alternatieve energiebronnen zijn al rendabel, of worden dat binnenkort. Energiebesparing leidt tot verlaging van de bedrijfskosten.

De deelnemende bedrijven en instellingen onderkennen dit en willen de handen in een slaan om dit te bereiken.

Energieconvenant Vianen e.o.

De aangesloten bedrijven en instellingen uit Vianen en omstreken willen koploper zijn op het gebied van duurzaam ondernemen en aan de slag met energiebesparing.

Minimaal 10% minder in 3 jaar

De doelstelling is het energieverbruik, dan wel de CO2 uitstoot met minimaal 10% te verlagen in 3 jaar ten opzichte van 2014. Iedere deelnemer bepaalt zelf hoe hij deze reductiedoelstelling invult. Dit kan gaan over gebouwen en installaties, maar ook over auto’s en materieel.

Kennisdelen, samen sterker

Samen is leuker en effectiever dan alleen. Daarom zullen de deelnemers uitgenodigd en gestimuleerd worden hun kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid uit te wisselen. Hiervoor worden thematische bijeenkomsten gefaciliteerd, waar deelnemers onder deskundige begeleiding hun prestaties en hun vragen met elkaar kunnen bespreken.*

Laat het zien

De deelnemers zullen hun energieverbruik en CO2 uitstoot in kaart brengen met behulp van de milieu barometer en ondersteuning van Stimular. Jaar 2014 is het referentiejaar. De resultaten en de voortgang ten opzichte van de doelstellingen worden periodiek en minimaal één maal per jaar inzichtelijk gemaakt. **

De regio deelt mee

De deelnemers worden uitgenodigd zich met hun inzet aan een nader te bepalen klimaatproject in de regio te verbinden. De intentie is om hiermee een deel van de te behalen kostenbesparing te herinvesteren in een verbetering van de leefomgeving.


* Dit 3 jarige traject wordt gefaciliteerd door de Gemeente Vianen in samenwerking met De Coöperatieve Energiewinkel Vijfheerenlanden io..

** De kosten voor professionele begeleiding bedragen € 650 per jaar per bedrijf ex BTW.

Comments are closed