Goede feestdagen!

We kijken tevreden terug op een jaar waarin door, met en voor u een berg werk is verzet! Daar zijn wij heel dankbaar voor.
De projecten draaien op volle toeren.

 • De collectieve zonnepanelen inkoopactie in Vianen is op een haar na afgerond. Dan zijn er ruim 700 panelen geplaatst, een vermogen van bijna 200 kWpiek!
 • Via de postcoderegeling werken we aan zonnepanelen voor iedereen, ook als het niet op eigen dak kan of mag.
 • De bedrijven die meedoen aan het energieconvenant hebben afgelopen jaar geinvesteerd in het reduceren van hun CO2 uitstoot. Begin 2018 gaan we het net ophalen en kijken wat we met elkaar hebben gerealiseerd.
 • En niet op de laatste plaats, het gaat goed met de windmolen De Grote Geus! De molen draait, de lichtjes knipperen en het inregelen is bijna afgerond. Er wordt heel hard gewerkt aan het belang voor de omgeving!
  De oprichting van onze lokale energiecooperatie zal begin januari plaats vinden. De statuten zijn gereed en het bestuur staat in de startblokken. In het nieuwe jaar zal het bestuur zich aan u voorstellen.
  De manier waarop u straks een deel van de duurzame windenergie kunt kopen is uitgewerkt en wordt in januari en februari getoetst, zodat het aan alle voorwaarden voor een betrouwbare investering voldoet.
  We verwachten in maart bij de formele opening van het windpark Autena met de verkoop van ‘De Wiekslagen’ te starten.
  We vinden het jammer dat uw en ons geduld nog wat op de proef gesteld moet worden, maar in het belang van de zorgvuldigheid is het niet anders.

Als u vragen of opmerkingen heeft, mee wilt helpen, of wat dan ook, laat het weten!

Voor nu wensen we iedereen vooral heel plezierige feestdagen!

Namens het bestuur van de Coöperatieve Energiewinkel Vijfheerenlanden io
Jos van Oosten
Secretaris

Comments are closed