Statuten en Bestuur

De Coöperatieve Energiewinkel Vijfheerenlanden wordt op dit moment opgericht. Het initiatief hiervoor ligt bij het bestuur van de Energiecooperatie De Knotwilg.
Heeft u belangstelling om hieraan mee te werken, laat dan snel wat van u weten. Alle inzet vanuit de gemeenschap wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt hiervoor een mail sturen naar bestuur@energiecooperatiedeknotwilg.nl of persoonlijk contact opnemen met één van de bestuursleden.

Comments are closed